عشق

عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

Eshiq (intense love) is a fire, when ingnited

It engulfs & destroys everything except the Beloved!